შეგიძლიათ დაგვისვათ ნებისმიერი კითხვა:
მენეჯერი
Lga.ge

კონსოლური სტელაჟები

 

კონსოლური სტელაჟი - ეს არის სპეციალურად შემუშავებული ლითონის კონსტრუქცია, რომელიც  გამოიყენება გრძელი, გაბარიტული და არასტანდარტული ტვირთის შესანახად. ტვირთის დასაწყობება ხდება სპეციალურ ჰორიზონტალურ კონსოლებზე.

ამ სტელაჟის მთავარი უპირატესობა კონსტრუქციის უნიკალურობა და ამავე დროს სიმარტივეა.

შენობის ფართის მაქსიმალურად გამოსაყენებლად მზადდება ორი ტიპის კონსოლური სტელაჟები

1.     ცალმხრივი - გამოიყენება შენობის კედელზე დასამონტაჟებლად;

2.     ორმხრივი - გამოიყენება ორივე მხრიდან სამუშაოდ, ტვირთი ნაწილდება თანაბრად ორივე მხარეს რაც სტელაჟს მატებს დამატებით გამძლეობას.

 

შესანახი ტვირთის მოცილობის და წონის გათვალისწინებით კონსლური სტელაჟი კომპლექტდება ინდივიდუალურად შემკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად.

 

მაქსიმალური დატვირთვა თითო ვერტიკალურ ჩარჩოზე - 1250 კგ.

 

Тел/факс.: +995 599 62 66 95 -----------------2 18 18 13 ----------
lga@lga.ge
SEO & support html.com.ua