კასრების დასაწყობი სტელაჟი.

სტელაჟზე კასრების განლაგება ხდება ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, რაც მათი ეფექტური და უსაფრთხო შენახვის საშუალებას იძლევა. თაროზე განთავსებული სპეციალური მექანიზმი კასრებს იცავს დაგორებისგან. სტელაჟი გვაძლევს მეტ შესანახ ფართს და იძლევა ადგილის დაზოგვის საშულებას.