შპს "ლოჯისტიკ გრუპ აბრა"
(+995 032) 2 18 18 13
(+995) 599 62 66 95
(+995) 558 88 58 80
lga@lga.ge
giorgi.kebuladze@gmail.com
Lmaisurashvili@gmail.com
ქ. თბილისი იუმაშევის ქ. № 11.

პროდუქცია

by admin

არქივის სტელაჟები

დატვირთვა თითო თაროზე
80-100 კგ.

მსუბუქი დატვირთვის სტელაჟები

დატვირთვა თითო თაროზე
80-100 კგ.

საშუალო დატვირთვის სტელაჟები

დატვირთვა თითო თაროზე
350-400 კგ.

მაღალი დატვირთვის სტელაჟები

დატვირთვა თითო თაროზე
400-1000 კგ.

საპალეტო სტელაჟები

დატვირთვა თითო თაროზე
1500-4500 კგ.

საბურავის სტელაჟები

გამოიყენება საბურავების და დისკების განსათავსებლად.

კონსოლური სტელაჟები

გამოიყენება გრძელი და გაბარიტული ტვირთის შესანახად.

გრავიტაციული სტელაჟები

ტვირთი გადაადგილდება ავტომატურად, როლიკების მეშვეობით.

სტელაჟები რულონებისთვის

გამოიყენება ნაჭრების, ხალიჩების, ლინოლიუმების და რულონების განსათავსებლად.

საკაბელო პროდუქციის სტელაჟები

გამოიყენება კაბელის კოჭების განსათავსებლად.

კასრების დასაწყობი სტელაჟები

გამოიყენება კასრების ჰორიზონტალურად განსალაგებლად.

ს ი ა ხ ლ ე

სტელაჟი სექტორი

დატვირთვა თითო თაროზე 190-320 კგ.