კონსოლური სტელაჟები

 

კონსოლური სტელაჟი – ეს არის სპეციალურად შემუშავებული ლითონის კონსტრუქცია, რომელიც გამოიყენება გრძელი, გაბარიტული და არასტანდარტული ტვირთის შესანახად.  ტვირთის დასაწყობება ხდება სპეციალურ ჰორიზონტალურ კონსოლებზე. ამ სტელაჟის მთავარი უპირატესობა კონსტრუქციის უნიკალურობა და ამავე დროს სიმარტივეა.

შენობის ფართის მაქსიმალურად გამოსაყენებლად მზადდება ორი ტიპის კონსოლური სტელაჟი:

    • ცალმხრივი – გამოიყენება შენობის კედელზე დასამონტაჟებლად. 
  • ორმხრივი – გამოიყენება ორივე მხრიდან სამუშაოდ, ტვირთი ნაწილდება თანაბრად ორივე მხარეს, რაც სტელაჟს მატებს დამატებით გამძლეობას.

შესანახი ტვირთის მოცულობისა და წონის გათვალისწინებით კონსლური სტელაჟი კომპლექტდება ინდივიდუალურად, შემკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად.

მაქსიმალური დატვირთვა თითო ვერტიკალურ ჩარჩოზე - 1250 კგ.