საკაბელო პროდუქციის სტელაჟები

ამ სტელაჟზე შესაძლებელია კომპაქტურად განთავსდეს დიდი რაოდენიბის კაბელის კოჭები. მისი მთავარი უპირატესობაა დავახვიოთ კაბელი სტელაჟიდან ჩამოუღებლად.

სტელაჟის ზომები და თაროების რაოდენობა შეირჩევა დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად, შესანახი ტვირთის წონის და მოცულობის მიხედვით.