შპს "ლოჯისტიკ გრუპ აბრა"
(+995 032) 2 18 18 13
(+995) 599 62 66 95
(+995) 558 88 58 80
lga@lga.ge
giorgi.kebuladze@gmail.com
Lmaisurashvili@gmail.com
ქ. თბილისი იუმაშევის ქ. № 11.

საკაბელო პროდუქციის სტელაჟები

ამ სტელაჟზე შესაძლებელია კომპაქტურად განთავსდეს დიდი რაოდენიბის კაბელის კოჭები. მისი მთავარი უპირატესობაა დავახვიოთ კაბელი სტელაჟიდან ჩამოუღებლად.

სტელაჟის ზომები და თაროების რაოდენობა შეირჩევა დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად, შესანახი ტვირთის წონის და მოცულობის მიხედვით.