შპს "ლოჯისტიკ გრუპ აბრა"
(+995 032) 2 18 18 13
(+995) 599 62 66 95
(+995) 558 88 58 80
lga@lga.ge
giorgi.kebuladze@gmail.com
Lmaisurashvili@gmail.com
ქ. თბილისი იუმაშევის ქ. № 11.

არქივის სტელაჟები "CHK-80"

ჩვენი საარქივე სტელაჟები გამოიყენება საბუთების როგორც ცალმხრივად, ასევე ორმხრივად განლაგებისთვის და ერგება ყველა სახის არქივს, არ აქვს მნიშვნელობა ბაიდერებით დააწყობთ საბუთებს, საქაღალდეებით თუ წიგნებით. ჩვენი სტელაჟები იწყობა ჭანჭიკების გარეშე და მარტივად არის შესაძლებელი თაროების გადაადგილება და მათ შორის დაშორების რეგულირება. ასევე, შესაძლებელია სტელაჟების მრავალჯერადად დაშლა და აწყობა, რაც საგრძნობლად ამარტივებს მის ექსპლოატაციას.

საარქივე სტელაჟების ჩარჩო არის ორი ტიპის – მოთუთიებული ან შეღებილი და სურვილისამებრ, კომპლექტდება როგორც ლითონის ასევე, დსპ-ს თაროებით.

შეღებილი სტელაჟები

200x92x30 (ცალმხრივი)

დატვირთვა თითო თაროზე : 80 კგ.

დატვირთვა მთელ სტელაჟზე : 400 კგ.

თაროების რაოდენობა: 5 ცალი

განსათავსებელი

ბაინდერების რაოდენობა: 60 ცალი.

ლითონის სისქე : 1 მმ.

მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი

გარანტია : 2 წელი.

200x92x60 (ორმხრივი)

დატვირთვა თითო თაროზე : 80 კგ.

დატვირთვა მთელ სტელაჟზე : 400 კგ.

თაროების რაოდენობა: 5 ცალი

განსათავსებელი

ბაინდერების რაოდენობა: 120 ცალი.

ლითონის სისქე : 1 მმ.

მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი

გარანტია : 2 წელი.

250x92x30 (ცალმხრივი)

დატვირთვა თითო თაროზე : 80 კგ.

დატვირთვა მთელ სტელაჟზე : 400 კგ.

თაროების რაოდენობა: 6/7 ცალი

განსათავსებელი

ბაინდერების რაოდენობა: 72/84 ცალი.

ლითონის სისქე : 1 მმ.

მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი

გარანტია : 2 წელი.

250x92x60 (ორმხრივი)

დატვირთვა თითო თაროზე : 80 კგ.

დატვირთვა მთელ სტელაჟზე : 400 კგ.

თაროების რაოდენობა: 6/7 ცალი

განსათავსებელი

ბაინდერების რაოდენობა: 144/168 ცალი.

ლითონის სისქე : 1 მმ.

მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი

გარანტია : 2 წელი.


მოთუთიებული სტელაჟები

200x92x30 (ცალმხრივი)

დატვირთვა თითო თაროზე : 80 კგ.

დატვირთვა მთელ სტელაჟზე : 400 კგ.

თაროების რაოდენობა: 5 ცალი

განსათავსებელი

ბაინდერების რაოდენობა: 60 ცალი.

ლითონის სისქე : 1 მმ.

მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი

გარანტია : 2 წელი.

200x92x60 (ორმხრივი)

დატვირთვა თითო თაროზე : 80 კგ.

დატვირთვა მთელ სტელაჟზე : 400 კგ.

თაროების რაოდენობა: 5 ცალი

განსათავსებელი

ბაინდერების რაოდენობა: 120 ცალი.

ლითონის სისქე : 1 მმ.

მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი

გარანტია : 2 წელი.

250x92x30 (ცალმხრივი)

დატვირთვა თითო თაროზე : 80 კგ.

დატვირთვა მთელ სტელაჟზე : 400 კგ.

თაროების რაოდენობა: 6/7 ცალი

განსათავსებელი

ბაინდერების რაოდენობა: 72/84 ცალი.

ლითონის სისქე : 1 მმ.

მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი

გარანტია : 2 წელი.

250x92x60 (ორმხრივი)

დატვირთვა თითო თაროზე : 80 კგ.

დატვირთვა მთელ სტელაჟზე : 400 კგ.

თაროების რაოდენობა: 6/7 ცალი

განსათავსებელი

ბაინდერების რაოდენობა: 144/168 ცალი.

ლითონის სისქე : 1 მმ.

მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი

გარანტია : 2 წელი.

საარქივე სტელაჟის კომპლექტაცია და თაროების რაოდენობა შეგიძლიათ შეარჩიოთ სურვილისამებრ, შემდეგი ზომების მიხედვით:

სიმაღლე: 100, 200; 250 სმ.
სიგანე : 92, 72, 60 სმ.

სიღრმე: 30, 46, 60 სმ.

 

არქივის სტელაჟების პასპორტი

სტელაჟების მონტაჟის ვიდეო ინსტრუქცია