გრავიტაციული სტელაჟები SG

by admin

დიდ კომპანიებში ზოგჯერ საჭიროა სტელაჟები, რომლებიც იძლევა დატვირთვა-გადმოთვირთვის ორგანიზების შესაძლებლობას. სტელაჟები, რომლებზეც შესაძლებელია ტვირთის გადაადგილება. ძირითადად ასეთი ტიპის სტელაჟების საჭიროება დგება დიდი რაოდენობით ტვირთის ბრუნვის დროს. სწორედ ასეთი ტიპის ტვირთბრუნვისთვის არის განკუთვნილი გრავიტაციული სტელაჟები, რომელიც იძლევა ტვირთის ერთი ადგილიდან მეორეზე სწრაფად გადაადგილების შესაძლებლობას.

ჩვეულებრივი თაროებით დაკომპლექტებული სტელაჟისგან განსხვავებით, გრავიტაციულ სტელაჟებს აქვს სპეციალური გორგოლაჭებიანი ღერძები, რომლებიც ყენდება იატაკიდან 3 – 5 გრადუსით დახრილობით, რაც ტვირთს საშუალებას აძლევს თავისივე წონით გადაადგილდეს დატვირთვის ზონიდან გადმოტვირთვის ზონამდე. გრავიტაციული სტელაჟები იძლევა დატვირთვა-გადმოტვირთვის პროცესის ავტომატიზების საშუალებას.

0 comment

You may also like

Leave a Comment